Kulturní dědictví na síti

Interaktivní 3D vizualizace

Sdružení CESNET vytváří ve spolupráci s paměťovými institucemi unikátní interaktivní 3D modely předmětů kulturního dědictví. Součástí práce jsou i prostředky pro jejich vizualizaci a interakci s návštěvníky ve fyzických expozicích i v prostředí Internetu. To umožňuje například vytváření virtuálních výstav. Modely je možné prezentovat i v prostředí virtuální nebo rozšířené reality. CESNET zajišťuje též hostování modelů na serveru v cloudovém prostředí.

Při vytváření modelů klademe důraz na přesnost zachycení detailů předmětu, jeho textur a materiálu. Snímání předmětu probíhá obvykle v místě jeho uložení, například v expozici nebo v depozitáři. Vytvoření modelu a příprava vizualizace probíhají v laboratoři SAGElab sdružení CESNET. Významnou součástí prezentace 3D modelů je software pro interaktivní vizualizaci, který nabízíme.

Výhodou interaktivních 3D modelů je přesnější reprezentace stavu sbírkových předmětů oproti fotografiím a zcela nové možnosti prezentace sbírkových předmětů odborné i široké veřejnosti. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si sbírkový předmět podrobně ze všech stran, nahlédnout do vnitřních částí a virtuálně manipulovat s částmi předmětu. Ukázky interaktivních 3D modelů je možné si prohlédnout po kliknutí na jejich náhledové fotografie níže.

Virtuální digitální šatník

Virtuální šatník
Interaktivní 3D vizualizace

Poklad královských klenotů

Šperky TGM
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea T.G.M.

Čapkův robot

Robot
Interaktivní 3D model s kvízem

Pokladna cechu ševců Nového Města

Gloves
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Kazeta s psací soupravou císařovny Marie Louisy

Kazeta
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Národního muzea v Praze

Dámské rukavice

Rukavice
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Masarykův hrneček

Šálek TGM
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Pražského hradu

Staroměstská Madona

Staroměstská madona
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Kuřácký stolek

Kuřácký stolek
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Lednice na přírodní led

Lednice
Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea hlavního města Prahy