Virtuální šatník

Interaktivní 3D vizualizace

Řada muzeí má cenné sbírky historických oděvních předmětů. Textilní materiály jsou obecně citlivější na zacházení a časem podléhají stárnutí rychleji než jiné materiály. Specifickou vlastností oděvních sbírkových předmětů je také to, že je zajímavé je prezentovat tak, jak je lidé nosili a to včetně pohybů látky.

Digitální repliky historických oděvních předmětů jsou unikátní formou dokumentace, kterou se jejich podoba uchová pro budoucí generace. Zároveň umožňují prezentaci předmětů v realistickém prostředí. Prezentace může být časově neomezená, přístupná větším skupinám návštěvníků a umožňuje uživatelům prohlížet si vzácné sbírky textilních předmětů bez nutnosti fyzické manipulace.

Digitalizace textilních sbírkových předmětů a jejich prezentace v animacích v reálném čase vyžaduje specifický proces, který se liší od digitalizace jiných typů sbírkových předmětů. Naším cílem bylo navrhnout pracovní postup pro vytváření realistických 3D digitálních modelů historických oděvních předmětů umožňujících jejich simulaci v pohybu. Kromě virtuálních výstav mají takové modely využití například ve vzdělávacích aplikacích, herních animacích a dalších prostředích virtuální reality.

V rámci projektu Virtuální digitální šatník navrhlo sdružení CESNET postup digitalizace a realistické prezentace textilních sbírkových předmětů. Postup byl ověřený ve spolupráci s Muzeem Prahy, FEL ČVUT a společností improtech. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA (č. projektu TL05000298).

Příklady statických 3D modelů vybraných textilních sbírkových předmětů je možné si prohlédnout ve Virtuálním šatníku (https://modely.cesnet.cz/vwardrobe).

Pohybové simulace digitalizovaných textilních předmětů je možné si prohlédnout v interaktivním kiosku na výstavě Muzea Prahy s názvem Od pravěku ke fraku v Domě U Zlatého prstenu (https://www.muzeumprahy.cz/vystavy-a-akce/od-praveku-ke-fraku).

Dotykový kiosek
Od pravěku ke fraku