Pokladna cechu ševců Nového Města, 1671

Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Verze na celou obrazovku

Myš + levé tlačítko myši: otáčení modelu
Myš + pravé tlačítko myši: posun modelu
Kolečko myši: zoom
Kliknutí na interaktivní prvek (víko skříňky): otevření, zavření


Cechovní pokladna měla praktický význam – členové cechu si do ní ukládali peníze vybrané jako povinné poplatky od řemeslníků v cechu sdružených, stejně tak důležité listiny jako artikule, privilegia případně další nařízení. Pokladna měla i symbolický význam při cechovních jednáních konaných zpravidla čtyřikrát do roka. Schůze cechu byla zahájena otevřením pokladny, tj. zvednutím jejího víka. Bez otevření pokladny by neměly projednané záležitosti platnost. Program jednání byl pevně stanoven (vybírání příspěvků, čtení listin, běžná agenda, společné činnosti cechu, rozsouzení sporů mezi členy) a jeho konec byl stvrzen uzavřením pokladny.

Dřevěná soška z roku 1822. Patroni ševců bratři Kryšpín a Kryšpinián pocházeli z Říma a ve 3. století šířili křesťanství v severní Francii. Ševcovské řemeslo provozovali jako vhodný zdroj obživy s možností hojných kontaktů s lidmi. Při pronásledovaní křesťanů svou víru neodvolali a podstoupili raději mučednickou smrt.

3D model byl vytvořen sdružením CESNET v rámci projektu TL01000152 s finanční podporou TA ČR - modely.cesnet.cz