Staroměstská Madona

Interaktivní 3D model, předmět ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Verze na celou obrazovku

Verze s vysokým počtem polygonů

Myš + levé tlačítko myši: otáčení modelu
Myš + pravé tlačítko myši: posun modelu
Kolečko myši: zoom
Kliknutí na interaktivní prvek: oddělení části sochy


Gotická socha madony z jemnozrnného pískovce byla původně umístěna na nároží kaple Staroměstské radnice v Praze. Kaple byla budována od poloviny 14. století a vysvěcena roku 1381. Vznik sochy je spojován s heraldickou výzdobou její fasády, která je datována do doby kolem roku 1365.

Od konce druhé světové války je na Staroměstské radnici umístěna kopie sochy. Původní socha je součástí sbírek Muzea hl. m. Prahy. V roce 2018 byla při příležitosti přesunu sochy do nové expozice muzea v domě U Zlatého prstenu tato významná památka restaurována v Akademii výtvarných umění v Praze a byl vytvořen její digitální model.

Madona se do dnešní doby nedochovala ve zcela neporušeném stavu. Chybí koruna, levá ruka původně třímající žezlo, špička levé nohy a postavě Krista větší část hlavy s obličejem a pravá paže. Během restaurování byla doplněna hlava Krista a jeho pravá ruka. Východiskem byl sádrový odlitek celé sochy z konce 19. století, který zachycuje podobu Kristovy postavy před poškozením ve 40. letech 20. století a který se nachází ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Původní podoba zbývajících částí není známa. Byly proto vytvořeny jen jako odnímatelné doplňky vycházející z dochovaného sochařského materiálu stejné stylové a kompoziční orientace a nejsou součástí sochy umístěné v expozici.

Pro názornou představu podoby sochy před a po rekonstrukci a možnost podrobného náhledu na sochu ze všech stran byly socha i jednotlivé doplňky nasnímány 3D skenerem a fotogrametricky. Následně byl vytvořen interaktivní 3D model umožňující připojování jednotlivých rekonstruovaných částí památky.


Reportáž o restaurování a digitalizaci Madony ze Staroměstské radnice v Praze.