Robot dětem

V rámci oslav 100. výročí vydání dramatu R.U.R., v níž se poprvé objevilo dnes už mezinárodně užívané slovo robot, připravil Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše výstavu „Cesta do hlubin robotovy duše“. Výstava se konala od 26. září 2020 do 31. března 2022. Jedná se o flexibilní kompaktní putovní výstavu, za symbolický poplatek poskytovanou dalším vzdělávacím a kulturním institucím. Datové podklady jsou k dispozici také zahraničním partnerům, oblíbené putovní výstavy památníku se takto tradičně uplatňují například v síti Českých center. Modifikovaná anglickojazyčná verze výstavy Památníku na téma R.U.R. bude ve druhém pololetí 2022 prezentována v Bruselu, a to v rámci Předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Na outdoorových panelech se objeví QR-kód odkazující právě na novou interaktivní aplikaci, připravenou ve spolupráci s CESNET.

Sdružení CESNET připravilo k této výstavě a pro další expozici dvě digitální aplikace, které seznamují dětské návštěvníky zábavnou formou s historií vývoje robotů a s dílem a životem Karla Čapka. Při návrhu aplikací jsme předpokládali využití interaktivní technologie i v budoucnu pro další vzdělávací aplikace pro děti. Obě aplikace využívají 3D digitalizaci a interaktivní prostředí.

První částí je interaktivní kvíz o historii vývoje robotů. Na návštěvníka čeká sada otázek, kterými si může ověřit (a rozšířit) své znalosti z oblasti robotiky. Každá otázka je situována do tematické 3D scény. Průvodcem je digitalizovaná postavička robota, která byla vyrobena ve dvacátých letech minulého století patrně ve Švýcarsku a sloužila k propagaci Čapkovy hry. Její originál z kovu a dřeva s pohyblivými klouby, lidskou hlavičkou a rukama k digitalizaci zapůjčila paní Kateřina Dostálová, vnučka Josefa Čapka. Právě díky jeho geniálnímu nápadu, jak hrdiny bratrovy hry trefně pojmenovat, dnes znají české slovo robot po celém světě. Sošku je možné opatrně upravit do jiné pozice. Kromě kvízu si tak nyní může návštěvník v každé 3D scéně figurku podrobně prohlédnout v různých polohách. Kvíz si mohou vyzkoušet návštěvníci Památníku Karla Čapka na interaktivním panelu nebo i mimo něj na internetu i z mobilních zařízení.

Verze na celou obrazovku

Ovládání interaktivního kvízu

Myš + levé tlačítko myši: otáčení modelu
Myš + pravé tlačítko myši: posun modelu
Kolečko myši: zoom

3D model robota a digitální prezentace o vývoji robotů byly vytvořeny pro Památník Karla Čapka. V posloupnosti 3D scén, otázek a odpovědí si můžete ověřit Vaše znalosti o robotech. Výstavu o Čapkově románu R.U.R. připravil Památník Karla Čapka.

Pečlivým zpracováním se podařilo virtuálně rozhýbat složité klouby postavičky robota a umožnit jí pohyb ve virtuálním prostoru. Postavička může volně a plynule chodit podle povelů návštěvníků tak, jak by to měl robot dělat.

To bylo základem pro vytvoření druhé interaktivní aplikace - hry zaměřené na dílo a život Karla Čapka. Návštěvník může figurku robota navigovat v zahradě v okolí památníku a přitom plnit různé úkoly. Zábavnou formou se tak dozví zajímavosti o knihách Karla Čapka, ilustracích jeho bratra Josefa a o životě na Staré Huti. Virtuální prostředí využívá 3D model památníku vytvořený s využitím fotogrammetrie z dronu. Ovládání je možné jak tradiční myší na vlastním PC, tak i s využitím speciální 3D myši v interaktivním kiosku v expozici v památníku.