Animace z výpočetní tomografie záchytné ploténky přezky, Ústav geoniky AV ČR v Ostravě
Animation from computer microtomography of the buckle catch plate, Institute of Geonics AS CR in Ostrava

Europeana info

Zdroj